Vés al contingut

Importància de la sobirania tecnològica per garantir l’accés a Internet en el marc del 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans

  En el context actual, on la tecnologia i la connectivitat juguen un paper fonamental en la vida quotidiana i el desenvolupament socioeconòmic, la sobirania tecnològica esdevé cada cop més rellevant. És essencial que les comunitats tinguin el control i la capacitat de decisió sobre les seves infraestructures de telecomunicacions per garantir l’accés equitatiu a internet, un dret humà fonamental reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans, que va celebrar el 75è aniversari el 2023.

  La importància de la Sobirania Tecnològica

  La sobirania tecnològica fa referència a la capacitat d’una comunitat per desenvolupar, controlar i utilitzar tecnologies de manera autònoma, sense dependre d’actors externs. En el context de les infraestructures de telecomunicacions, això implica tenir control sobre la gestió i la regulació de les xarxes d’accés a internet. La importància de la sobirania tecnològica rau en diversos aspectes:

  1. Garanteix la independència tecnològica

  Com que tenen sobirania tecnològica, les comunitats poden reduir la seva dependència d’empreses i governs pel que fa a la infraestructura i els serveis de telecomunicacions. Això els permet protegir la seva seguretat, salvaguardar la seva privadesa i protegir la seva sobirania política i cultural.

  2. Promou el desenvolupament econòmic i social

  La sobirania tecnològica també impulsa el desenvolupament econòmic i social en fomentar la innovació, la creació de llocs de treball i l’accés equitatiu a les oportunitats digitals. En tenir el control sobre les seves infraestructures de telecomunicacions, les comunitats poden realitzar programes i activitats que beneficiïn tots els seus integrants, especialment aquells en àrees rurals o marginades.

  3. Protegeix els drets humans

  L’accés a internet s’ha convertit en un dret humà fonamental a l’era digital. La sobirania tecnològica garanteix que aquest dret sigui respectat i protegit, evitant la censura, la vigilància massiva i altres violacions de la privadesa en línia. A més, permet que les comunitats exerceixin la seva llibertat d’expressió i accedeixin a informació vital per al desenvolupament i el benestar.

  La governança de les infraestructures de telecomunicacions com un bé comú

  Una manera d’assolir la sobirania tecnològica és mitjançant la governança de les infraestructures de telecomunicacions gestionades com a bé comú. Això implica que les xarxes d’accés a internet siguin administrades de manera democràtica i transparent, amb la participació activa de la comunitat a la presa de decisions.

  1. Participació ciutadana

  La governança de les infraestructures de telecomunicacions com a bé comú permet que la comunitat participi en la planificació, el disseny i la gestió de les xarxes d’accés a internet. Això assegura que les necessitats i preocupacions de tots els sectors de la societat siguin tingudes en compte i que les decisions preses reflecteixin els interessos col·lectius.

  2. Transparència i rendició de comptes

  La governança democràtica garanteix la transparència en la gestió de les infraestructures de telecomunicacions, amb la divulgació oberta dinformació rellevant i mecanismes de rendició de comptes efectius. Això ajuda a prevenir la corrupció i l’abús de poder i promou la confiança i la legitimitat en el procés de presa de decisions.

  3. Inclusió digital i equitat

  En gestionar les infraestructures de telecomunicacions com a bé comú, es pot promoure la inclusió digital i l’equitat en l’accés a internet. Això implica garantir que totes les comunitats, independentment de la ubicació geogràfica o la situació socioeconòmica, tinguin accés a una connexió de qualitat i assequible.

  En conclusió, la sobirania tecnològica i la governança de les infraestructures de telecomunicacions com a bé comú són fonamentals per garantir l’accés equitatiu a internet i protegir els drets humans a l’era digital. En el marc del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, és clau que les comunitats treballin per promoure i defensar aquests principis en l’àmbit de la tecnologia i les telecomunicacions.

  Preguntes freqüents

  1. Què és la sobirania tecnològica?
  La sobirania tecnològica fa referència a la capacitat d’una comunitat o persona per desenvolupar, controlar i utilitzar tecnologies de manera autònoma.

  2. Per què és important la governança de les infraestructures de telecomunicacions com a bé comú?
  La governança democràtica de les infraestructures de telecomunicacions garanteix la participació ciutadana, la transparència i l’equitat a l’accés a internet.

  3. Com poden les comunitats promoure la sobirania tecnològica?
  Promovent projectes, programes i activitats que fomentin la innovació, la inclusió digital i la protecció dels drets humans en línia.

  4. Quin paper té l’accés a internet al desenvolupament socioeconòmic?
  L’accés a internet és fonamental per al desenvolupament socioeconòmic en facilitar el comerç, l’educació, la salut i el turisme, entre d’altres sectors.

  5. Quines mesures es poden prendre per protegir la privadesa en línia?
  Implementant accions que protegeixin la privadesa dels usuaris, així com promovent l’ús d’eines de xifrat i anonimat en línia.