Vés al contingut

Qui som

Organització

La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net és una entitat sense ànim de lucre i d’interès general que s’organitza a través del Patronat i un Equip de Persones que treballen per fer efectius els objectius, principis i valors del projecte guifi.net.

El Patronat de la Fundació

El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l’assoliment de les finalitats fundacionals – Article 16 dels Estatuts –.

Els Patrons exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta – Article 19 dels Estutats –.

Gabriel Lucas Barreda

President

Coordinador IT a Medialab Prado. Administració de la xarxa i sistemes informàtics, coordina el desenvolupament web, activitats, exposicions i la façana digital de centre.
Va estudiar Enginyeria Superior Informàtica a la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat Tècnica de Munich i va ser mediador cultural.
Compromès amb la cultura i el programari lliure, participa a comunitats com Guifi.net o MakeSpace Madrid.

Ramon Amblàs Comas

Vocal

Realitzà diversos cursos d’informàtica a principis dels 80, a partir dels quals va ampliar el seu coneixement de forma autodidàctica. Desenvolupa programes de gestió per a empreses i assistència als usuaris finals. Des de l’inici del projecte guifi·net va destacar ajudant activament com a voluntari del projecte en la instal·lació de supernodes i nodes de clients, així com oferint suport als usuaris als fòrums i llistes de correu.

Lluís Dalmau Junyent

Secretari

Llicenciat en Documentació, Enginyer Tècnic en Indústries Agràries i Alimentàries, Tècnic especialista en Medi ambient. Treballa al Departament d’Educació i és formador intern de l’organtizació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya al Departament d’Educació. Cofundador de guifi·net

Gil Forcada Codinachs 

Vicepresident

Va estudiar Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes a la Universitat de Girona. Ha viscut a Berlín i treballat com a responsable de desenvolupadors de la pàgina web d’un periòdic. Sempre vinculat a projectes de codi (GNOME, Plone) o xarxa oberta guifi·net i de llengua (Softcatalà). Cofundador de guifi·net

Leandro Navarro Moldes

Vocal

Doctor Enginyer de Telecomunicació, Professor Titular de UPC.edu, coordinador del grup de recerca en Sistemes Distribuïts (dsg.ac.upc.edu). Co-fundador i vice-president de Pangea.org, una ONG que proporciona serveis d’Internet a organitzacions sense ànim de lucre i moviments socials. A nivell internacional, és co-director del grup de treball Accés global a Internet per a tothom (GAIA) de l’Internet Research Task Force (IRTF) i vice-president de la taula de directors de l’Association for Progressive Communications (APC.org).

Equip de treball de la Fundació

Lluís Dalmau

Administració i finances

Representar la Fundació davant de terceres persones per a l’assoliment de les finalitats fundacionals, tramitació de documentació i expedients, execució dels acords del Patronat. Retribució bruta anual 2022: 19.792,61€

Xavi Poza

Tècnic

Arnau Gómez

Director

Aurelio Campo

Advocat

Txell Vilaró

Administrativa

Kader Ziani

Tècnic

Altres dades d’interès

La Fundació guifi·net es va constituir per carta fundacional el dia 11 de juliol de 2008 i està inscrita a:

  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, número 2550
  • Registre de Fundacions de Navarra
  • Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, número 335
  • Registre d’Operadors de Telecomunicacions de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia
  • Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya