Vés al contingut

Oferta de lloc de treball a la Fundació guifi.net

  La Fundació ofereix una posició de recerca i desenvolupament a temps complert (40h/setmana), la qual es pot cobrir mitjançant un sol contracte a jornada completa o amb dos a mitja jornada, per integrar-se al seu equip de treball el dia 1 de febrer de 2013. L’equip de treball de la Fundació contribueix en els projectes europeus en els quals participa la Fundació (CONFINE, Commons4Europe i CLOMMUNITY) i en les tasques de difusió, d’assessorament i de suport de les activitats de la Fundació. És per això que, com a conjunt, l’equip ha de combinar les competències tècniques amb les de comunicació, iniciativa, capacitat de reacció i flexibilitat.

  Data límit de recepció de sol·licituds: 19 de gener de 2013 Data prevista d’incorporació: a partir d’1 de febrer de 2013 Adreça d’enviament de sol·licituds: fundacio(arroba)guifi.net A continuació es detallen els requeriments que ha de complir l’equip en conjunt (no tots els perfils ho han de complir tot). Competències generals:

  • Capacitat d’aprendre
  • Iniciativa i capacitat de prendre decisions
  • Disponibilitat per viatjar
  • Capacitat de treball en equip
  • Esperit de comunitat
  • Anglès oral i escrit
  • Formació universitària
  • Experiència en xarxes comunitàries (per exemple guifi.net)
  • Experiència en recerca
  • Experiència en gestió de projectes

  Competències tècniques:

  • Coneixements avançats del sistema operatiu GNU/Linux
  • Coneixements de llenguatges d’scripting (shell, lua, perl, etc…)
  • Coneixements de sistemes d’encaminament, protocols de xarxes i Internet.
  • Coneixements d’eines de control de versions (git, svn, hg, etc.)
  • Coneixements de OpenWRT
  • Coneixements avançats de xarxes
  • Coneixements i experiència en desplegament de xarxes WiFi
  • Coneixements de programació (C, php, phyton, etc.)
  • Coneixements de bases de dades relacionals (MariaDB, postgreSQL, etc.)

  Si creieu que podeu contribuir a l’equip i esteu interessats en aquesta oferta feu arribar les vostres candidatures a través del correu electrònic a l’adreça fundacio@guifi.net fins al 19 de gener de 2013 tot indicant-hi la vostra preferència pel que fa a la dedicació (temps parcial/temps complet).