Vés al contingut

Reunió de la Taula de Compensacions XAFOGAR

  Aquest divendres, a tingut lloc a Olot, a la seu del Consorci Sigma, la primera reunió de la Taula de Compensacions de la Xarxa de Fibra Òptica de la Garrotxa, XAFOGAR, d’enguany.

  La reunió de governança de la Xarxa de Comuns XAFOGAR ha reunit als ajuntaments de la comarca representats pel Consorci Sigma, la Fundació guifi.net i els operadors de telecomunicacions que participen a la Xarxa.

  Els punts tractats a la reunió són els punts següents:

  • Comunicació i Coordinació: Es comunica la implementació d’eines per millorar la comunicació i la coordinació entre els membres que formen part de XAFOGAR.
  • Manteniments: Es recorden les responsabilitats i protocols per a les intervencions programades i les incidències en el manteniment de la xarxa.
  • Peticions de Connexió: S’ha implementat una eina per gestionar les sol·licituds de connexió a la xarxa.
  • Eines Subministrades: S’han proporcionat eines per millorar els procediments de gestió i manteniment de la xarxa.
  • Compliment d’Acords: Es treballen els mecanismes automatitzats per garantir el compliment dels acords i els procediments.
  • Comptes i Finances: Es proporciona un balanç de situació i detalls financers sobre els ingressos i despeses del projecte.
  • Objectius i Aportacions: Es detallen els objectius del projecte i les aportacions realitzades pels diferents participants.
  • Portabilitats Falses: S’aborda el tema de les portabilitats falses i les mesures per evitar-les.
  • Desplegaments Pendents: S’enumeren els desplegaments pendents de la xarxa.

  El projecte XAFOGAR millora la implementació de les mesures per millorar la comunicació, coordinació i gestió de la xarxa, així com garantir el compliment dels acords i els objectius del projecte. A més, es prenen accions per abordar problemes com les portabilitats falses i s’enumeren les tasques pendents en els desplegaments de la xarxa.