Vés al contingut

Satisfacció per l’aprovació de la reforma de la Llei del Mecenatge

  Una reforma molt necessària que reconeix i incentiva l’esforç i el compromís de la societat civil.

  El 26 d’abril es va aprovar al Congrés dels Diputats la reforma de la Llei de Mecenatge, queda pendent del tràmit al Senat. La previsió és que entri en vigor l’1 de gener de 2024, serà a partir d’aquesta data que entrarien en vigor els estímuls fiscals que aporta aquesta reforma.

  Silverio Agea, director general de l’Asociación Española de Fundaciones (AEF), apunta que “des de l’AEF ens felicitem pel suport dels partits polítics a aquesta reforma, que era molt necessària”

  Eugènia Bieta, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions valora la reforma com “un avenç clar que reconeix i incentiva l’esforç i el compromís de la societat civil amb la filantropia“.

  El text d’aquesta reforma busca modernitzar i substituir la legislació anterior en aquesta matèria incorporant nous estímuls fiscals al mecenatge i actualitzant els ja existents.

  En el marc jurídic actual està ordenat per la Llei 49/2002, que actualitzava la llei 30/1994 de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d’Interès General, la primera que va incorporar el terme ‘mecenatge’, després de quatre intents fallits de modificació, les novetats que introdueix a la llei 49/2002 són:

  • S’estimula el micromecenatge i s’incrementen els percentatges de deducció: en el cas de persones físiques, s’eleva de 150 a 250 € la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació de l’IRPF i per la resta hi haurà un 40% de deducció (en lloc del 35% vigent). En el cas de persones jurídiques, les deduccions a l’impost sobre societats també passen del 35 al 40%. En tots dos casos, per premiar el mecenatge sostingut, la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques (tots dos ara al 40%) si, en els dos anys anteriors, s’ha fet la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.
  • S’actualitza el concepte de donatius i donacions, incorporant-hi les donacions de serveis (assessoraments i consultoria, espais de publicitat a mitjans de comunicació, donacions destinades a la rehabilitació arquitectònica de béns d’interès cultural i donacions d’espais naturals protegits o de béns culturals d’autors reconeguts, i tota mena de cessions d’ús d’immobles). D’aquesta manera, s’equipara a altres legislacions europees en què es defineix el mecenatge més enllà de la simple transacció econòmica.
  • S’hi inclou l’anomenat mecenatge de reconeixement o recompensa que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació amb un límit màxim de 25.000 €.
  • S’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en les activitats següents: desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i d’ensenyament i formació professional vinculades estudiants d’altes capacitats.
  • Es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

  Per a Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions, “aquesta reforma és una gran notícia per al sector fundacional i, encara que no és tan ambiciosa com ens hagués agradat, es tracta d’un clar avenç que reconeix i incentiva l’esforç i el compromís de la societat civil amb la filantropia, cosa que, sens dubte, contribuirà a incrementar els recursos de les fundacions i altres entitats del Tercer Sector”.

  Per la seva banda, Silverio Agea, director general de l’Asociación Española de Fundaciones (AEF), apunta que “des de l’AEF ens felicitem pel suport dels partits polítics a aquesta reforma, que era molt necessària”, assegura “És important reconèixer la tasca que exerceixen les organitzacions del Tercer Sector, que són un teixit vibrant, divers i plural, un reflex de la nostra societat, i també dels qui les financen, la societat civil. Ara ens queda difondre aquesta reforma perquè tots els actors de la societat, ciutadans i empreses, es comprometin amb el mecenatge i la filantropia”.