Vés al contingut

Sobre la sentència de l’Audiència Nacional, cas Màlaga vs CMT

  Nota de premsa de guifi.net aclaratòria envers el comunicat del gabinet de premsa de l’Audiència Nacional arrel de la sentència de 01.09.11 de l’Audiència Nacional confirmant les resolucions de la CMT de 08.02.10 i 13.05.10 en contra de l’Ajuntament de Màlaga.

  L’Audiència Nacional va dictar sentència de 01.09.11 confirmant les resolucions de la CMT de data 08.02.10 imposant a l’ajuntament de Màlaga una sanció de 300.000,- € com a infracció molt greu per no haver realitzat la comunicació prèvia d’inici d’activitat i la resolució de 13.05.10, inscrivint-lo d’ofici com a operador de telecomunicacions.

  L’objecte d’aquesta sentència gira de forma bàsica sobre l’obligació de l’Ajuntament de notificar a la CMT les seves activitats en matèria de telecomunicacions: Mentre l’Ajuntament de Màlaga considerava que no calia efectuar-la per considerar que desenvolupava una activitat que havia de qualificar-se d’“autoprestació”, la CMT va resoldre en el seu dia que l’activitat de l’ajuntament no era autoprestació pel que tenia l’obligació de realitzar aquesta notificació.

  En aquesta controvèrsia entre institucions, la nota de premsa tramesa per l’Audiència Nacional el 14.09.11 no ha ajudat en la clarificació del tema sinó que ha generat dubtes de la legalitat de prestar el servei de wi-fi lliure i gratuït per part de les administracions públiques.

  El gabinet de premsa de l’Audiència Nacional ha emès un comunicat, que en comptes d’explicar què ha resolt la sentència de 01.09.11, dóna a entendre coses absolutament diferents, que a més, poden perjudicar les activitats que fem terceres parts -cas de guifi.net- i que no tenen res a veure amb aquesta resolució judicial.

  La nota informativa enviada als mitjans de comunicació suggereix que la sentència limita -o per extensió prohibeix- les xarxes públiques sense fils i/o “obertes”. Prova d’això és que ràpidament diversos mitjans han publicat en el dia d’avui titulars com ara, La Audiencia Nacional pone coto al wi-fi público (La Vanguardia),La Audiencia limita a las administraciones a prestar wifi gratis (El País), La Audiencia Nacional obliga a las administraciones a pagar una tasa para ofrecer wi-fi gratuito (Europa Press), etc.

  Per evitar confusions, és important recordar que:

  • Guifi.net opera des de sempre xarxes obertes i disponibles al públic en general, que és el que entén la llei com a xarxa pública, que inclou formats gratuïts per als usuaris, que ho fem de forma sostenible basats en criteris de mercat, des de la iniciativa privada i en col·laboració amb molts ajuntaments de l’estat espanyol. És una activitat notificada de forma prèvia a la CMT i que, en conseqüència, respecta escrupolosament el marc legal espanyol.
  • Com a conseqüència de l’apartat anterior, cap participant de guifi.net, inclosos els Ajuntaments, han tingut mai cap problema similar al que es tracta en la sentència.
  • El marc jurídic europeu i espanyol estableixen clarament que l’exercici de les telecomunicacions és una activitat liberalitzada, que pot realitzar-la tothom mitjançant el règim de comunicació prèvia a la CMT i que les limitacions que s’hi poden aplicar són les que es deriven estrictament del contingut de la llei i no pas d’altres.