Vés al contingut

Sobre l’adquisició de la Xarxa Oberta de Catalunya per part de Cellnex

  L’anunci de l’adquisició per 34 milions d’euros de l’empresa Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya, S.A. del Grup Mediapro, concessionària de la gestió, manteniment i construcció de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya per part de l’empresa Cellnex Telecom, S.A. causa una gran preocupació a tota la Comunitat guifi·net i a l’ecosistema d’empreses operadores locals que fan activitat de proximitat en l’àmbit de la xarxa mancomunada.

  Interpel·lem a la Generalitat perquè estigui vigilant per evitar la creació de nous monopolis i asseguri que la banda ampla arribi de debò a tot el territori.

  En el seu dia va ser un gran encert que la fibra òptica de la Generalitat no es posés només a disposició de les administracions, sinó també de qualsevol operador amb l’objectiu de connectar també a tots els ciutadans. Tanmateix és important recordar que l’objectiu d’arribar arreu encara ara està pendent:: Bona part del territori no en gaudeix, especialment en poblacions petites, i no pas perquè no sigui viable.

  L’obstacle principal per a completar-ho es deriva del model de contractacions o concessions a molt llarg termini (en aquest cas fins més enllà del 2030) fetes a grans empreses privades, és a dir, concessions o contractacions a interessos econòmics molt diferents dels objectius inicialment plantejats. En el cas de la concessió de la fibra de la Generalitat, imposa un peatge absurdament car que el fa inassumible econòmicament per a l’accés des dels municipis petits encara que s’hi arribi i en el cas d’allà on no hi arriba, es fa a través d’un contracte únic amb Telefònica que, directament, s’incompleix.

  Gestionar una xarxa de comunicacions de fibra òptica de transport territorial a Catalunya és molt més simple que no pas la connexió final als usuaris, i és una tasca perfectament assumible per qualsevol operador, incloent els petits i de proximitat. En canvi, un model que introdueix innecessàriament a un sol i gran operador com a intermediari -que a més té uns evidents interessos econòmics- com a mínim, qüestiona la seva neutralitat i el lliure mercat.

  És doncs molt important que, de cara a les noves infraestructures i contractacions, abandonar aquests models monolítics que ja han fracassat també en moltes ocasions anteriors, i optar per models més diversificats, participatius i amistosos amb el territori, compatibles amb l’objectiu perseguit per a connectar a tothom i l’aprofitament de les contractacions i infraestructures públiques.

  Perquè s’entengui bé, no hi fa res que l’empresa es digui Cellnex, Mediapro, Abertis, Al-Pi, Iberbanda, Telefònica, Retevisión o «Florentino». Cap empresa d’aquestes té una solució màgica al problema. Demanem al Govern de la Generalitat que no renuncii a exercir les seves funcions i que les decisions que afecten al país no es prenguin només des dels Consells d’Administració de grans empreses o la Llotja d’un camp de futbol.

  Atès tot això, interpel·lem a la Generalitat perquè més enllà de l’encert d’aprofitar la xarxa de fibra òptica pública per a connectar també als ciutadans, es preocupi també de:

  1. Desenvolupar un pla integral obert, participatiu i transparent per al desenvolupament, la gestió i el control de les infraestructures públiques de telecomunicacions, prioritzant la coordinació i l’aprofitament de les inversions i les infraestructures existents.
   Per fer-ho, cal que estableixi canals de comunicació permanents i sincers amb tots els actors del territori.
  2. Recuperar tan aviat com sigui possible la gestió de la infraestructura que actualment està essent objecte de mercadeig entre grans empreses concessionàries privades i que opti per un model de gestió més neutre, obert i participatiu.
  3. Mentre l’anterior no sigui possible, estigui vigilant de no fer més gros el problema afegint més infraestructures a les concessions vigents.
  4. Vetlli perquè el conflicte d’interès econòmic entre els grans operadors i els petits es resolgui sempre en defensa del ciutadà i en la varietat i diversitat de la oferta que rep, evitant la creació de nous monopolis o oligopolis.
  5. Prendre la iniciativa de forma proactiva i efectiva perquè periòdicament es revisin les condicions relatives als accessos a les infraestructures d’aquests contractes i concessions, per tal de permetre que efectivament en gaudeixi tot el territori i sense discriminacions. No es pot pretendre que, com fins ara, aquesta iniciativa parteixi només d’uns pocs interessos privats.
  6. Denunciar els incompliments de contracte quan es produeixin.