Vés al contingut

Transformant la Internet amb xarxes lliures, obertes i neutres (FONN)

  Presentem, felicitem i agraïm en aquesta entrada el treball i la publicació de l’article de recerca, A new community business model for a free, open, and neutral network: Considering the wireless to fiber transition (FONN), els autors del qual són Aleix Llusà Serra, Francisco del Águila López, Jordi Bonet Dalmau i Xavier Moncunill-Geniz del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en el que es treballen i detallen diferents aspectes com:

  Objectius del Manifest en el Context del Programari Lliure

  S’exploren els objectius del manifest de FONN que s’assemblen i es relacionen amb els principis del programari lliure.

  Llibertat d’Usuari: Un Paral·lel amb la Llibertat del Codi Font

  Com el moviment del programari lliure promou la llibertat d’usuari per utilitzar, estudiar, modificar i distribuir el programari, FONN busca proporcionar una Internet on els usuaris tinguin la llibertat de connectar-se i accedir als continguts sense restriccions.

  Cooperació en la Construcció i Manteniment de la Infraestructura: Similaritat amb la Comunitat de Desenvolupament del Programari Lliure

  Així com la comunitat de desenvolupament de programari lliure treballa col·lectivament per millorar i mantenir el programari, FONN fomenta la cooperació entre els seus membres per construir i mantenir la infraestructura de la xarxa.

  El paper de FONN en evitar de la Tragèdia dels Anti-comuns

  S’examina com la cooperació de FONN pot contribuir a evitar la tragèdia dels anti-comuns en l’àmbit de les xarxes lliures, obertes i neutres.

  Compartició de Recursos i Accés Equitatiu

  FONN promou la compartició de recursos de xarxa i busca garantir que tots els usuaris tinguin accés equitatiu a la infraestructura de comunicacions, prevenint així els bloquejos i les restriccions injustes.

  Col·laboració en el Desenvolupament Tecnològic

  Mitjançant la col·laboració entre membres de la comunitat FONN, es pot fomentar el desenvolupament de tecnologies i solucions innovadores per millorar la infraestructura de xarxa i mitigar els possibles conflictes d’interessos.

  El nou Model de negoci per a FONN i diferents Llicències de propietat

  Presenta un nou model de negoci per a FONN inspirat en el programari lliure i explora diverses opcions de llicències de propietat que poden aplicar-se a la infraestructura de xarxa.

  Model de negoci basat en la Sostenibilitat econòmica

  El nou model de negoci de FONN s’orienta cap a la sostenibilitat econòmica, incorporant fonts de finançament diversificades com ara quotes d’afiliació, tarifes d’ús i patrocini corporatiu per garantir la viabilitat a llarg termini.

  Explorar Llicències de propietat alternatives

  A més dels models de propietat tradicionals, com ara la propietat compartida o la propietat col·lectiva, FONN pot explorar llicències de propietat alternatives, com ara la llicència Creative Commons, per promoure la col·laboració i la compartició.

  Els rols dels Membres i el Flux econòmic

  Detalla els diversos rols que poden assumir els membres de la comunitat FONN i analitza el flux econòmic associat a la construcció i manteniment de la infraestructura de xarxa.

  Rols Actius i Passius dels membres

  Els membres actius de la comunitat FONN poden participar en tasques com la instal·lació de nodes, la resolució de problemes tècnics i la promoció de la xarxa, mentre que els membres passius poden contribuir amb recursos financers o donar suport logístic.

  Modelat dels Costos de Construcció i manteniment

  Mitjançant models econòmics i d’anàlisi de costos, es pot establir una estructura de tarificació equitativa que reflecteixi els costos reals de la construcció i el manteniment de la infraestructura de xarxa, assegurant alhora la transparència i la rendibilitat.

  En resum, les xarxes lliures, obertes i neutres (FONN) representen una nova forma d’abordar la connectivitat a Internet, amb un enfocament en la llibertat dels usuaris, la cooperació comunitària i la sostenibilitat econòmica. Mitjançant la implementació d’un nou model de negoci, diverses opcions de llicències de propietat i una clara definició dels rols dels membres, FONN pot contribuir a millorar la infraestructura de xarxa de manera significativa.

  Què distingeix les xarxes FONN dels proveïdors d’Internet tradicionals?

  Les xarxes FONN prioritzen la llibertat d’usuari, la cooperació comunitària i la sostenibilitat econòmica, en contrast amb els models propietaris dels ISP tradicionals.

  Com poden els usuaris participar en la construcció de la infraestructura de FONN?

  Els usuaris poden participar en la instal·lació de nodes, la resolució de problemes tècnics i la promoció de la xarxa, entre altres tasques.

  Quins beneficis ofereix el model de negoci proposat per a les comunitats FONN?

  El model de negoci proposat proporciona sostenibilitat econòmica, evitant el col·lapse organitzatiu i assegurant la viabilitat a llarg termini de les comunitats FONN.

  Com es pot garantir la transparència en els costos de construcció i manteniment de la infraestructura de xarxa de FONN?

  Mitjançant models econòmics i d’anàlisi de costos, es pot establir una estructura de tarificació equitativa que reflecteixi els costos reals de la construcció i el manteniment.

  Quins són els avantatges de les xarxes FONN sobre la duplicació de la infraestructura?

  Les xarxes FONN eviten la duplicació de la infraestructura, reduint els costos i els recursos necessaris per proporcionar connectivitat a Internet a les comunitats.